Skip to main content

WHO_ReportedH7N9

Posted on by

Map of China indicating reported cases of H7N9

BEIJING-2; JIANGSU, 26; SHANGHAI-34; ZHEJIANG-46; TAIWAN-1; JUJIAN-5; JIANGZI-5; HUNAN-3; ANHUI-4; HENAN-4; SHANDONG-2

Leave a Comment